Dožijú sa vôbec naši budúci dôchodcovia penzie?

Dožijú sa vôbec naši budúci dôchodcovia penzie?

Slovenské politické strany majú teraz agendu okolo toho najideálnejšieho veku odchodu do dôchodku. Odborári navrhujú vek 64 rokov, ministerstvo práce 65. faktom je, že postupne sa podľa tabuľky, kde je uvedený ročník narodenia, vek odchodu do dôchodku zvyšuje – od 1. januára je 62 rokov a 139 dní a platí pre ľudí narodených po 31. decembri 2018.

Argumentom odborárov pre nižší vek odchodu do dôchodku je okrem iného aj to, že naši dôchodcovia sú „opotrebovanejší“ ako tí na západ od našej hranice. Väčšinou odchádzajú do penzie s chorobami nazbieranými po celý život a na strane druhej namiesto užívania si voľného času na dovolenkách či na rybách míňajú svoje penzie na lieky.

Za vyšší vek hovorí zasa problém, kto bude na dôchodky zarábať, či tu zostane dosť mladých ľudí, ktorí budú na dôchodky odvádzať zo svojich výplat a či Sociálna poisťovňa bude mať dostatok financií vyplácať penzie. Je dosť ťažké odhadnúť výkon našej ekonomiky v horizonte piatich, desiatich či nebodaj dvadsiatich rokov vzhľadom na globalizujúci sa svet. Slovenský parlament je pripravený rokovať aj o ústavnom zakotvení veku odchodu do dôchodku, ide o požiadavku odborového zväzu KOVO, ktoré s týmto zámerom začalo petičnú akciu. Ak však nevyhnutnosť v budúcnosti ukáže potrebu zmien, bude sa ústava meniť zasa.

(iri)

Foto zdroj: http://www.mynewsdesk.com/dk/roedovrekommune/pressreleases/bedre-boliger-til-aeldre-1009537