Energiu budeme musieť využívať ekologickejšie

Energiu budeme musieť využívať ekologickejšie

Európsky parlament vytýčil ciele do roku 2030. Energetickú účinnosť by krajiny mali zvýšiť na 35 percent, minimálne také isté percento by mal byť podiel energie z obnoviteľných zdrojov a dvanásť percent by mal tento podiel dosiahnuť v doprave.

Členské štáty by si na základe vytýčených cieľov mali podľa europarlamentu schváliť vlastné národné ciele. Podiel biopalív prvej generácie, vyrobených z potravinárskych alebo kŕmnych plodín by na celkovej spotrebe v cestnej a železničnej doprave nemal presiahnuť úroveň sedem percent a biopalivá a biokvapaliny vyrobené z palmového oleja by mali byť od roku 2021 zakázané.

Podiel moderných biopalív, obnoviteľných motorových palív nebiologického pôvodu, fosílnych palív vyrobených z odpadu a elektriny z obnoviteľných zdrojov by mal dosiahnuť v roku 2021 minimálne 1,5 percenta a v roku 2030 by mal dosiahnuť desať percent. Europoslanci presadzujú, aby do konca roku 2022 boli na deväťdesiatich percentách čerpacích staníc základnej transeurópskej siete verejne prístupné vysokovýkonné nabíjacie zariadenia pre elektromobily.

(iri)

Foto zdroj: http://www.ekovizia.sk/novinky-od-nas/nemecko-triumfuje-svetovy-rekord-v-solarnej-energii-na-pocet-obyvatelov-usa-je-na-chvoste.html