EÚ môže urýchliť výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a ušetriť miliardy

EÚ môže urýchliť výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a ušetriť miliardy

Podľa výpočtov Medzinárodnej organizácie pre obnoviteľné energie (IRENA) môže Európska únia výrazne urýchliť výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a ušetriť pritom miliardy. Podľa štúdie je do roka 2030 možno dosiahnuť, aby podiel ekologickej energie predstavoval 34 namiesto avizovaných 27 percent. Mohol by to byť dvojnásobok v porovnaní s rokom 2015.

Ide o využívanie zdrojov ako slnko, vietor, voda, biomasa alebo geotermálna energia. Podľa štúdie IRENA by pri využití celého potenciálu v porovnaní so zásobovaním konvenčným zdrojmi ušetrili európske krajiny 20,14 miliárd eur ročne predovšetkým vďaka nižšej spotrebe palív. V oblasti výroby elektriny z vetra a slnka ceny prudko klesli, takže existuje potenciál pre úspory. Prechod na kúrenie tepelnými čerpadlami a na elektromobily sa podľa štúdie dá uskutočniť nákladovo neutrálne. Zvýšené používanie biomasy a biopalív by aktuálne stálo viac, než by ušetrilo.

IRENA upozorňuje, že okrem priamych úspor sa Európa môže vďaka čistejšiemu ovzdušiu vyhnúť aj vysokým zdravotným nákladom. Pre Slovensko je to aktuálne práve aj vzhľadom na zhoršujúce sa rozptylové podmienky a tým aj zlú smogovú situáciu v niektorých dolinách. Na budovanie obnoviteľných zdrojov sú však potrebné investície, ktoré sú vyčíslené na 58,82 miliárd eur.

(iri)

Foto zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vetern%C3%A1_energia