Eurokomisia dala Česku dotáciu na ekologické čerpačky

Eurokomisia dala Česku dotáciu na ekologické čerpačky

Európska komisia (EK) schválila štátnu podporu vo výške 45 miliónov eur, ktoré chce Česká republika využiť na výstavbu siete čerpacích a nabíjacích staníc pre vozidlá s nízkymi emisiami.

Eurokomisárka zodpovedná za hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová pri tejto príležitosti vyzdvihla uplatnenie schémy a nazvala ju dobrým príkladom boja proti globálnemu otepľovaniu.

 “Česká republika je ďalším dobrým príkladom toho, ako môžu členské štáty prispieť k boju proti globálnemu otepľovaniu. Režim podporí alternatívne palivá, prispeje k zníženiu škodlivých emisií z vozidiel a povzbudí spotrebiteľov a podniky k využívaniu ekologickejšej dopravy bez toho, aby sa pritom narušila hospodárska súťaž,” vyhlásila komisárka 11. augusta.

V tlačovej správe Komisie sa uvádza, že “české plány na podporu vytvorenia siete čerpacích a dobíjacích staníc pre vozidlá s nízkymi emisiami sú podľa Európskej komisie v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci … Schéma poskytuje podporu vo výške 44,5 miliónov eur počas šiestich rokov na výstavbu verejne prístupných dobíjacích a čerpacích staníc pre vozidlá s alternatívnými palivami, akými sú elektrická energia, vodík a stlačený (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LPG).”

Podľa stanoviska Eurokomisie je táto verejná podpora opodstatnená vzhľadom k tomu, že Česká republika preukázala, že pomoc je nevyhnutná k tomu, aby ďalšie hospodárské subjekty boli motivované k rozvoju vnútroštátnych sietí potrebnou rýchlosťou a v potrebnej hustote.

Eurokrati očakávajú, že tento krok pravdepodobne podporí predaj automobilov fungujúcich na alternatívnych palivách.

Európska únia aktívne podporuje rozšírenie vozidiel s nízkymi emisiami, pričom výrobcovia automobilov prejavujú ochotu uplatniť v tomto smere koncesie. Začiatkom augusta niekoľko nemeckých automobiliek súhlasilo s tým, že viac ako päť miliónov naftových automobilov zamieri v Európe do servisov. Koncerny Volkswagen (VW), Daimler a BMW na uľahčenie znižovania emisií upravia naftovým vozidlám softvér.  Aktualizácia sa bude týkať vozidiel Európskej únie pre emisie Euro 5 a niektorých v kategórii Euro 6.

 

Foto zdroj:http://autobaerum.no/

(tom)