Eurokrati dajú Ukrajine 1 miliardu eur, na ktoré sa poskladáme všetci

Eurokrati dajú Ukrajine 1 miliardu eur, na ktoré sa poskladáme všetci

Európska komisia sa blíži ku konečnému schváleniu finančnej pomoci Ukrajine, ktorej výška je 1 miliardu eur. Eurokrati však od Kyjeva očakávajú, že bude pokračovať v potrebných reformách.

Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis sa 28. februára zmienil, že eurokomisári predbežne schválili návrh nového balíka makrofinančnej pomoci (MFA), ktorý je v poradí treťou tranžou peňazí na pomoc Ukrajine.

Konečný súhlas členov Európskej komisie by mal byť známy budúci týždeň. O návrhu budú následne diskutovať v Európskej rade a v Európskom parlamente.

Dombrovskis uviedol, že finančné prostriedky by mohli byť poskytnuté už v priebehu leta. Kyjev však musí splniť niekoľko podmienok, ktoré umožnia čerpanie pomoci.

Európska únia prišla so štyrmi podmienkami, ktoré musí Ukrajina splniť. V prvom prípade ide o preverenie informácií ohľadne majetku predstaviteľov vlády, ďalej sa to týka potvrdenia údajov poskytnutých ukrajinskými firmami o ich skutočných vlastníkoch, zriadenie centrálneho úverového registra a zrušenie zákazu vývozu dreva z Ukrajiny.

Viaceré členská štáty Európskej únie však vyjadrili pochybnosti v súvislosti s odhodlaním ukrajinskej vlády splniť požadované kritériá. Podľa ich názoru sa totiž reformný proces pribrzdil.

Finančná situácia na Ukrajine je v súčasnosti žalostná. Dôvodom je predovšetkým konflikt s Ruskom, do ktorého ju zatiahli štáty Západu a ktorý sa negatívne odrazil vo fungovaní tamojšej ekonomiky.

Teraz sa na finančnej pomoci našim východným susedom budú skladať všetci občania Európskej únie.

Foto zdroj:  http://www.uapost.us/en/news/ugoda-pro-asociaciyu-ukrayinaes-nabula-chynnosti/

(tom)