Eurokrati napredujú so snahami integrovať štáty Balkánu do EÚ

Eurokrati napredujú so snahami integrovať štáty Balkánu do EÚ

Európska komisia chce zrýchliť proces začlenenia šiestich balkánskych krajín do Európskej únie. Kritici tvrdia, že tento krok je zameraný aj na oslabenie ruského vplyvu v regióne. Eurokrati sa však okrem vplyvu Ruska na Balkáne obávajú aj stále silnejšieho záujmu o túto geografickú oblasť zo strany Číny.

„Záujem o členstvo v EÚ pre západný Balkán je v politickom, bezpečnostnom a hospodárskom záujme Únie, ide o geostrategickú investíciu do stabilnej, silnej a zjednotenej Európy založenej na spoločných hodnotách,“ píše sa v dokumente Európskej komisie.

Cieľom stratégie je v konečnom štádiu pridružiť do eurobloku Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko.

„Je to jasná a jednoznačná cesta európskej integrácie pre všetkých šesť našich balkánskych partnerov,“ uviedla šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová. Vstup Balkánu do EÚ by sa podľa nej nemal odohrať niekedy vo vzdialenej budúcnosti, ale „už počas tejto generácie“.

Zámerom Bruselu je zvýšiť reformný impulz v regióne s cieľom riešiť „špecifické kľúčové výzvy“, ktorým čelí západný Balkán. Európska únia štáty Balkánu žiada okrem iného reformovať napríklad súdnictvo a taktiež od nich vyžaduje dokončiť politickú, ekonomickú a sociálnu transformáciu.

Viacerí pozorovatelia sa však domnievajú, že skutočným cieľom bloku je zamedziť vplyvu Ruska a Číny v tomto regióne a zavŕšiť tak v Európe proces vytvorenia monolitického Západného zoskupenia. Počíta sa s tým, že Srbsko a Čierna Hora by členmi EÚ mohli byť už v roku 2025.

Foto zdroj: http://www.dw.com/en/balkan-states-sit-in-endless-eu-waiting-room-as-trieste-summit-begins/a-39632991

(tom)