Európska únia neschváli, ale ani nezastaví výstavbu plynovodu Nord Stream 2

Predstaviteľ Európskej komisie zodpovedný za oblasť energetiky uviedol, že Eurokomisia ani Európska únia neschvália projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorý budujú európske energetické firmy spoločne s ruským energetickým gigantom Gazprom. Dominique Ristori však dodal, že projekt nebude podliehať ani sankciám.

„Domnievame sa, že Nord Stream 2 nepodporuje diverzifikáciu zdrojov a dodávok plynu,“ oznámil Ristori 6. marca v Kyjeve s tým, že výstavbu plynovodu nebude Brusel podporovať.

Ako dodal, existujú iba dva spôsoby, ako môže Európska komisia riešiť tento projekt. Buď vydá v súvislosti s projektom Nord Stream 2 mandát na rokovania s Ruskom, alebo zavedie zmeny a doplní smernice Európskej únie týkajúce sa plynu so zámerom rozšíriť tieto pravidlá na všetky plynovody vrátane plynovodov z tretích krajín.

Ristori povedal, že Európsky parlament už hlasoval o tejto možnosti a v súčasnosti sa o nej diskutuje v Európskej rade. Podľa jeho vyjadrenia eurokrati chcú, aby projekt Nord Stream 2 zodpovedal zásadám EÚ, vrátane transparentnosti, nediskriminačného prístupu, ako aj k tomu, aby prístup k plynovodu mali aj tretie strany.

Minulý týždeň výstavbu plynovodu Nord Stream 2 odobrilo aj Fínsko a Nemeckom prostredníctvom vlastnej výlučnej ekonomickej zóny (EEZ). Ide o územie, ktoré sa nachádza na mori a podlieha zvláštnemu právnemu režimu, ktorý upravuje Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, umožňujúci pobrežnému štátu prieskum, využívanie a hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

(tom)

Foto zdroj: https://sputniknews.com/politics/201702091050512453-eu-nord-stream-russia/