Európske združenie pre bezpečnosť potravín má nového člena

Fakulta biotechnológií a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre je novým členom SAFE konzorcia – Európskeho združenia pre bezpečnosť potravín so sídlom v Bruseli.

SAFE konzorcium je nezisková mimovládna medzinárodná asociácia vedeckého charakteru, ktorú založili v roku 2002 v Bruseli. Združuje organizácie, zaoberajúce sa činnosťou, ktorá súvisí s bezpečnosťou potravín. V asociácii sú zastúpené verejné a súkromné výskumné ústavy, univerzity, národné a medzinárodné združenia a spoločnosti potravinárskeho priemyslu a výskumné skupiny v rámci spomínaných organizácií.

Členmi konzorcia sú v súčasnosti výskumné a vzdelávacie organizácie a pracoviská v Nórsku, Švajčiarsku, Poľsku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Rumunsku, Litve a v iných krajinách. Vďaka Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre má od januára tohto roka svoje zastúpenie v asociácii aj Slovensko.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN