Finančná gramotnosť Slovákov sa pomaly zlepšuje

Životná úroveň Slovákov rastie a s ňou aj úroveň finančnej gramotnosti. Úrokové sadzby sú na historickom minime a to mnohým dodáva odvahu zrealizovať svoje predstavy o vlastnom bývaní. Napriek tomu, že zadlženosť našincov má vďaka priaznivej ekonomickej situácii stúpajúcu tendenciu, objem zlyhaných úverov domácností klesá. V splácaní sme čoraz disciplinovanejší.

Štatistiky spred dvadsiatich rokov sú omnoho smutnejšie. Vtedy bolo v omeškaní každé trináste euro, dnes je to až každé 29. požičané euro. V porovnaní s údajmi Národnej banky Slovenska z konca augusta 2017 sa tak podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch obyvateľstva znížil o polovicu, na 3,4 percenta. Najvzornejší sme v splácaní úverov na nehnuteľnosti, kde podiel zlyhaných úverov dosahuje niečo cez dve percentá. O niečo horšie je to s úhradou spotrebných úverov. V tomto prípade podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme spotrebných úverov dosahuje 8,3 percenta.

V každom prípade, dobrou správou je, že podiel zlyhaných úverov domácností už tri roky neustále, postupne klesá. V snahe zachovať túto priaznivú bilanciu a predísť neschopnosti splácať akýkoľvek úver by sme sa mali riadiť týmito pravidlami:

Zadlžujte sa s rozumom. Splátky našich úverov by nemali tvoriť viac ako 40 percent čistého príjmu. Rovnako dôležité je vytvárať si rezervu a pravidelne odkladať aspoň desatinu z výplaty, aby sme sa tak pripravili na nečakané výdavky.

Nastavte si zvládnuteľné splátky. Vyrátajte si výšku mesačnej splátky tak, aby pre vás nebola veľkou finančnou záťažou. Je vhodnejšie voliť dlhšiu lehotu splatnosti a znížiť si tak mesačné zaťaženie.

Úver si poistite. Ide síce o peniaze navyše, ale keď sa dostanete do nečakanej a zložitej životnej situácie, tento záväzok za vás na seba dočasne prevezme poisťovňa.

Komunikujte s bankou. Najhoršie je prestať splácať a neinformovať banku o dôvodoch. V takom prípade od nej získate negatívny záznam do úverového registra, čím sa zníži vaša bonita a v budúcnosti aj šanca získať ďalší úver. Pri pretrvávajúcej neochote klienta dohodnúť sa s bankou, vymáhaním dlhu poverí exekútora. V prípade vzniku nečakanej životnej situácie, kvôli ktorej sa dostanete do dočasnej neschopnosti splácať úver, preto ihneď kontaktujte svoju banku a informujte ju o daných okolnostiach. Väčšinou sa dá nájsť aj niekoľko možností riešenia.

(bre)

Foto: https://s-i.huffpost.com/gen/1430938/images/o-YOUNG-UNHAPPY-WORKERS-facebook.jpg