Fipronil vo vajciach putuje po Európe

Fipronil vo vajciach putuje po Európe

Holandské vajcia, nemecký spracovateľ, rakúsky alebo maďarský distribútor. Aj takýmto spôsobom sa dostávajú produkty s nadlimitným množstvom pesticídu fipronil na slovenský trh. V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín, našli slovenskí potravinoví inšpektori ďalšie výrobky obsahujúce nadlimitné množstvo fipronilu. Témou potravinového škandálu sa zaoberalaa aj Rada ministrov EÚ v estónskom Talline.

„Po prepuknutí kauzy s holandskými vajcami obsahujúcimi nepovolené množstvo pesticídu fipronil pokračujeme v cielenej kontrole bezpečnosti potravín pochádzajúcich z iných krajín. Aj vďaka aktívnemu prístupu našich potravinových inšpektorov sa nám podarilo objaviť ďalšie výrobky obsahujúce nepovolené množstvo fipronilu a stiahnuť ich z trhu,“ vyhlásila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Prostredníctvom systému rýchleho varovania dostal dňa 30.8.2017 Národný kontaktný bod na ŠVPS SR informácie o tom, že na územie Slovenskej republiky bol dovezený výrobok Eifix-Eiweiß. Vaječný výrobok bol dodaný do firmy BONEX Slovakia z Komárna od rakúskeho veľkopredajcu R&S Gourmet. V tomto výrobku boli analyzované rezíduá fipronilu. Kontrolou bolo zistené, že na uvedenej adrese nie sú k dispozícii dokumenty o distribúcii, nakoľko konatelia sú obyvatelia Maďarskej republiky. Z týchto dôvodov nebolo zatiaľ možné zistiť distribučný zoznam tohto výrobku do prevádzkarní v Slovenskej republike. „Aj napriek tomu ŠVPS SR pokračuje v šetrení uvedeného prípadu a akonáhle získa od dodávateľa distribučný zoznam, prijme opatrenia a zverejní ich obsah,“ spresnil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Ministerka Gabriela Matečná sa v týchto dňoch zúčastňuje stretnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v estónskom Talline. Ministri poľnohospodárstva EÚ sa touto témou zaoberali 5. septembra. „Naše kontroly zamerané na fipronil budú naďalej pokračovať. Nemôžeme si dovoliť riskovať zdravie našich obyvateľov. Naďalej platí, že ideálne je vsadiť na slovenské potraviny, kde máme celý výrobný proces plne pod kontrolou od farmy až po obchod,“ vyhlásila Gabriela Matečná. Vyzvala slovenských spotrebiteľov, aby sa nielen v obchodoch, ale aj v reštauráciách a hoteloch, pýtali na pôvod surovín.

Foto zdroj:https://www.aktuality.sk/clanok/517047/sns-nema-nahradu-za-plavcana-kiska-poveri-ministerku-podohospodarstva/

(bre)