Gajdošské vandrovanie Oravou

Na podporu slovenskej gajdošskej tradície, ktorá bola na sklonku roka 2015 zapísaná do svetového zoznamu nehmotnej kultúry UNESCO je zameraný projekt desiatich výchovných koncertov o gajdách.

Pod názvom Gajdošská vandrovka ho v septembri realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. V rámci výchovných koncertov sa deti z Oravskej Jasenice, Oravskej Lesnej, Beňadova, Rabče, Zubrohlavy, Bobrova, Rabčíc a Novote od 12. do 14. septembra pútavou a edukatívnou formou zoznámili s fenoménom gajdošskej kultúry a i s ďalšími pastierskymi ľudovými hudobnými nástrojmi. Zistili, z akých sú materiálov a ako sa na nich hrá.

Pripravené boli multimediálne ukážky a mladí muzikanti si mohli gajdy, píšťalky, fujary, okaríny či drumble i sami vyskúšať. Cieľom snaženia Oravského kultúrneho strediska je najmä prezentovať a propagovať tradičné kultúrne symboly a tým propagovať a popularizovať nielen gajdy, ale i ďalšie lokálne kultúrne atribúty. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto zdroj: https://www.bystricoviny.sk/spravy/v-zozname-nehmotneho-kulturneho-dedicstva-unesco-su-uz-aj-nase-gajdy/

(bre)