Gréckokatolícka farnosť Humenné oslávila 300 rokov chrámu, pôsobili tu pravdepodobne aj Solúnski bratia

Gréckokatolícka farnosť Humenné oslávila 300 rokov chrámu, pôsobili tu pravdepodobne aj Solúnski bratia

V nedeľu, 27. augusta, sa uskutočnila Odpustová slávnosť na počesť postavenia farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Gréckokatolícky chrám sa dožíva tento rok už 300 rokov, a preto pri tejto príležitosti slávnostnú omšu slúžil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

Schematizmy mukačevskej diecézy hovoria, že humenská gréckokatolícka farnosť je „antiqua“, teda veľmi stará. Historik J. Mondok tvrdil, že podkarpatská, podtatranská a podduklianska zóna mukačevskej oblasti bola súčasťou pôsobenia misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nedá sa však dokázať či Humenné skutočne patrilo do sféry pôsobenia Solúnskych bratov. Jednoznačne však vieme, že roku 1332 tu fungovala etnicky slovenská farnosť, ktorá dobrovoľne odovzdávala Rímu desiatky, bola teda rímskokatolíckou.

V období koncom 16. storočia sa v severných a východných oblastiach humenského domínia prejavoval silný vplyv valašskej kolonizácie. Vytvárali ho rumunskí Valasi, ale aj Rusíni, Ukrajinci, Haličania a Poliaci. Začiatkom 17. storočia sa pánom Humenného stal Juraj III Drugeth, ktorý sa snažil o zjednotenie pravoslávnych Rusínov s katolíckou cirkvou podľa vzoru Brest-Litovskej únie z roku 1596. Násilné získavanie pre katolícku vieru nebolo najšťastnejšie riešenie. Kvôli dosiahnutiu zjednotenia bol do Humenného pozvaný zjednotený biskup Atanáz Krupecký spolu s dvoma jezuitmi. Stretli sa však s veľkým odporom a tak sa za Juraja III Drugetha zjednotenie nepodarilo. Stalo sa tak až po únii uzavretej v Užhorode 1646.

Foto zdroj: youtube.com/watch?v=jwxepV-NTxs

(iri)