Hlinený dukát – alternatíva almužny

Hlinený dukát – alternatíva almužny

V Trnave prišli so zaujímavou myšlienkou, ako pomôcť žobrákom bez toho, aby títo vymenil almužny za alkohol. Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Mestom Trnava pripravila projekt Hlinený dukát. Od 12. februára je možné zakúpiť dukát za jedno euro na viacerých miestach v Trnave a do konca tohto mesiaca by mal byť dostupný aj v kostoloch.

Hlineným dukátom môžu Trnavčania podľa vlastného uváženia obdarovať niekoho v núdzi. Pri darovaní dukátu treba obdarovaného nasmerovať do charitného, kde za hlinený dukát dostane konzervu s mäsom či paštétu. Podobný projekt funguje aj v Košiciach, kde si bezdomovci môžu hlineným dukátom zaplatiť aj sprchu a nocľah v útulku.

Týmto spôsobom sa vytvorí alternatíva pre žobrajúcich, ktorí často vyžobrané peniaze vymieňajú za alkohol alebo drogy. Zároveň sa takto vyrieši dilema mnohých ľudí, ktorí chcú podať pomocnú ruku, ale často uvažujú o tom, kde ich peniaze skončia, a či naozaj nimi niekomu pomôžu.

Na začiatok bolo vyrobených 500 kusov podľa návrhu Ľudovíta Horníka z Cífera. Na jednej strane je znak charity, na druhej strane sv. Martina, ktorý sa podľa povesti podelil so žobrákom o svoj plášť. Taká je aj myšlienka aj tohto projektu. Podeliť sa o to, čo máme a pomôcť tak človeku v kríze.

Príznačné je i heslo, ktoré sa k hlinenému dukátu viaže – „Almužnou podporuješ závislosti, hlineným dukátom cestu z ulice.“ Bolo by dobré, keby podobnú formu pomoci zvážili aj v iných mestách. Tak by sa pomoc dostala k tým, ktorí ju naozaj potrebujú.

(bre)

Foto zdroj: http://www.trnava.sk/userfiles/image/dukat_korig.jpg