Hlúpne nám budúcnosť národa – slovenskí žiaci majú podpriemerné vedomosti

Hlúpne nám budúcnosť národa – slovenskí žiaci majú podpriemerné vedomosti

Testovanie PISA ukázalo, že slovenskí žiaci zaostávajú v medzinárodných testovaniach. Dosiahli podpriemerné výsledky. Testy sú zamerané na monitoring ako a na akej úrovni dokáže jednotlivec spolupracovať pri riešení konkrétneho problému s členmi tímu, ale testuje sa aj čitateľská, matematická, prírodovedná a finančná gramotnosť.

Podobne ako slovenskí žiaci sa umiestnili izraelskí, grécki a čilskí študenti, horšie výsledky dosiahlo Mexiko a Turecko. Na výkony slovenských žiakov nadpriemerne vplýva socioekonomické zázemie a podiel znevýhodnených študentov v našej populácii rastie. Zhoršila sa aj vnútorná motivácia a sebadôvera žiakov.

Medzinárodné testovanie PISA sa koná každé tri roky. Slovensko sa do testovania zapája od roku 2003 a celkovo je v ňom 72 krajín, približne 540-tisíc žiakov z celého sveta. U nás sa testovalo na 292 školách – stredných odborných a gymnáziách a vedomosti si preverilo spolu 6350 pätnásťročných študentov.

(iri)

Foto zdroj: http://eduzilla.in/solutions/coaching-classes-software