Holandsko schválilo obchodnú dohodu s Ukrajinou

Holandsko schválilo obchodnú dohodu s Ukrajinou

Holandský parlament ratifikoval dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou, ktorá bola v apríli roku 2016 zablokovaná, keď ju väčšina holandských voličov v referende odmietla. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti vyjadril nádej, že dohoda bude do júla sfinalizovaná.

Dohoda o asociácii medzi EÚ a Ukrajinou bola podpísaná 27. júna 2014 a predbežne sa začala uplatňovať od 1. januára 2016. Jej zámerom je prehĺbiť politickú a hospodársku integráciu medzi oboma stranami, pričom Kyjev je povinný vykonať sériu reforiem, ak chce získať prístup na voľný trh EÚ.

Dokumentom sa ruší väčšinu colných bariér. Podľa Európskej komisie (EK) má v strednodobom horizonte prispieť k šesťpercentnému zvýšeniu ukrajinského hrubého domáceho produktu. Zbližovaním obchodných štandardov a podnikateľského prostredia má podporiť do krajiny prílev investícií.

Aby dohoda nadobudla právoplatnosť, bola potrebná ratifikáciu všetkých 28 členských štátov Európskej únie. Avšak Holandsko napriek ratifikácii parlamentom rozhodnutie zvrátilo. Občania v referende, ktoré sa uskutočnilo v roku 2016 dokument zamietli, v obave pred poskytnutím finančnej alebo vojenskej podpory Kyjevu.

V decembri 2016 sa lídri členských štátov na samite EÚ v Bruseli uzniesli na tom, že dohoda o pridružení by nestanovila udelenie štatútu kandidátskej krajiny na vstup Ukrajiny do Únie. Rovnako sa dohodlo, že Kyjevu nebudú poskytnuté záruky vojenskej alebo finančnej pomoci, ani právo na voľný pobyt a prácu na území EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ tiež dospeli k záveru, že dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou vstúpi do platnosti až po tom, ako sa uskutoční ratifikácia dohody Holandskom.

Moskva v reakcii na schválenie asociačného dokumentu vyjadrila obavy z negatívneho dopadu na ruský trh. Z toho dôvodu pozastavila s účinkom od 1. januáru 2016 svoju vlastnú obchodnú dohodu s Ukrajinou.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová ešte v decembri 2015 vyhlásila, že dokument o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou nie je namierený proti Rusku. Dodala, že Berlín sa snaží o dobré obchodné vzťahy s Ukrajinou aj s Ruskom.

Národná rada Slovenskej republiky odobrila Asociačnú dohodu 24. septembra 2014, keď za ňu hlasovalo 132 poslancov.

V tejto súvislosti uvádzame, že slovenský export do Ukrajiny predstavujú vo väčšej miere automobily, jadrové reaktory, stroje, železo, oceľ a plasty. Hlavnými položkami  dovozu z Ukrajiny na naše územie sú železná ruda, nerastné palivá, minerálne oleje, elektrické stroje a drevo.

Slovenskými poradcami na Ukrajine sa stali dobre známi autori privatizácie SPP a Slovenských elektrární, kedysi premiér M. Dzurinda a jeho podpredseda I. Mikloš… Čo asi radia Ukrajincom?

Foto zdroj:https://www.cas.sk/clanok/148398/video-dzurinda-o-financovanie-strany-som-sa-nikdy-nestaral/

(tom)