Hriňovské lazy – krajina hodnôt získala špeciálne uznanie Rady Európy

Mesto Hriňová získalo špeciálne ocenenie Rady Európy v rámci udeľovania Ceny Rady Európy za krajinu. Je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

Mesto Hriňová podalo svoj projekt pod názvom ,,Hriňovské lazy- krajina hodnôt“, v ktorom prezentovali všetky aktivity a opatrenia prispievajúce k zachovaniu gazdovského spôsobu života na Hriňovských lazoch. Cena Rady Európy za krajinu sa udeľuje v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine. Špeciálne ocenenie pre Hriňovú bolo potvrdené 27. septembra 2017 a odovzdávanie cien bude v polovici júna 2018.

Do piateho ročníka Ceny Rady Európy za krajinu bolo celkovo nominovaných 13 projektov zo zmluvných strán Európskeho dohovoru o krajine, pričom Cenu Rady Európy za krajinu získal lotyšský projekt, špeciálne uznanie porota udelila získali nielen Slovensku, ale aj Belgicku, Taliansku a Nórsku. Hodnotenými kritériami sú udržateľný územný rozvoj, vzorová hodnota, účasť verejnosti a zvyšovanie vedomia.

Hriňová má najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku, ktoré sú reprezentované terasovitými líniovými políčkami. Prioritným zámerom mesta je vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a zároveň uchovávať jeho identitu a rozmanitosť. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovávaniu Hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva.

Foto zdroj: www.tournovohrad.sk

(iri)