INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 1. časť

INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ SLOVENSKO – 1. časť

Viliam Hornáček sa prihovára verejnosti aj odborníkom z oblasti zdravotníctva, aby sme sa všetci pokúsili zvrátiť alarmujúci vývoj v chorobnosti a úmrtnosti slovenského národa. Je to skutočne vážna situácia a preto aj Národné noviny sa pridávajú k iniciatíve tým, že budú zverejňovať články týkajúce sa tejto tematiky.

Vážené spoločenstvo ochrancov zdravia  slovenského  národa

Ako odborníci v  oblasti ľudského zdravia toho určite viete o  jeho stupňujúcom sa ohrození nepomerne viac ako ja. Mne však  stačili tri zasvätené  informácie  dôveryhodných  autorít,  aby tieto  tri  vstupy do môjho vedomia aj svedomia  vo mne vzbudili pocit vážneho  a nielen osobného ohrozenia .  Zároveň  aj –  zo základného inštinktu živej   hmoty , pudu sebazáchovy , prirodzene vyplývajúcu  – naliehavú  povinnosť   neodkladne  konať !

Prvou autoritou, bol prednosta chirurgickej onkológie , ktorý mi na otázku či sa darí zvládať počet pacientov postihnutých rakovinou  odpovedal –pribúdajú  zástupy! Druhou  bol primár  gastroenterológie  NOÚ, ktorý mi po vyšetrení oznámil  , že Slovensko je vo výskyte rakoviny hrubého čreva na prvom mieste na svete! Treťou autoritou  boli – z môjho laického  hľadiska  prinajmenšom  alarmujúce  – štatistiky  zdravotného  stavu slovenskej populácie.

Na tomto základe som 29. marca 2017 vypracoval  výzvu „Za  zdravé  Slovensko“ nazvanú – „Iniciatíva zodpovednosti a nádeje“, ktorú  po konzultáciách s odborníkmi  Výbory  združení slovenskej inteligencie a Rada osobností  schválili   a poverili ma zverejniť  ju všade, kde budú ochotní vypočuť náš varovný hlas.

Vedomostí  o  príčinách  rapídne  sa  zhoršujúceho  zdravotného  stavu  obyvateľstva nášho štátu aj vedeckých dôkazov  a  praktických skúseností  máme dostatok. Vieme už, čo hlavne a vieme  aj kto predovšetkým  otvoril tú povestnú  a  zlovestnú  tzv. Pandorinu skrinku  rôznych  ľudských  chorôb a nešťastí.  Našou čestnou ,výsostne  ľudskou  a  doslova život zachraňujúcou  povinnosťou je   túto skrinku zla zatvoriť! A zabezpečiť  slovenskej  spoločnosti  taký  štandard  zdravia, aký je obvyklý vo vyspelých kultúrnych civilizovaných spoločenstvách, k akým bezpochyby patríme . Musíme to však dokázať nie iba slovami, ale skutkami.

Pretože zdravie a jeho ochrana sú  javom výsostne komplexným, vyžadujú si aj systémové riešenia. To znamená  koordinovanú, podľa spoločne  prijatých zásad centrálne riadenú spoluprácu všetkých zainteresovaných zložiek. V podstate celej našej spoločnosti a štátu. Len vtedy môže byť naše spoločné  úsilie úspešné. Akékoľvek individuálne  izolované iniciatívy  by boli iba  „nosením vody v koši“…

Čaká  nás sústavný ,fakticky  nikdy nekončiaci  zápas proti presile, ktorý nemožno vyhrať definitívne. Možno  v ňom  však dočasne uspieť. Napríklad  zvýšením kvality  života jednej ľudskej generácie a vytvoriť tak základ aj príklad  pre generácie ďalšie. To rozhodne nie je málo!

Viliam Hornáček

Foto zdroj:https://www.pravda.sk/trendove-temy/jablka/