Inteligentné mestá ako plán do budúcnosti

Inteligentné mestá ako plán do budúcnosti

Štruktúra eurofondov sa od roku 2019 bude musieť zmeniť. Avizuje to ekonóm a prognostik Ekonomického ústavu SAV Peter Staněk. Vzhľadom na dôsledky rozpočtového hospodárenia, brexitu, stav európskeho rozpočtu a fiškálnu stratégiu jednotlivých krajín bude musieť veľmi rýchle, ešte v priebehu roku 2019, dôjsť k zásadnej zmene štruktúry eurofondov. Budú návratné, so zmenenými podmienkami čerpania, s domácim spolufinancovaním na úrovni 20 až 40 percent.

Odborníci avizujú, že smerovať budú najmä na ekologizáciu budov. Energetická stratégia EÚ znamená, že 18 miliónov budov bude premenených na inteligentné budovy s minimálnou spotrebou energie, pasívne domy a podobne. To bude znamenať tiež stavebné materiály, technologické zriadenia, senzorické systémy, vykurovanie, klimatizácie.

Druhou strategickou líniou bude téma smart cities (inteligentné mestá), ktoré by mali zmeniť celú podobu fungovania (spoločnosti) z hľadiska dopravy, energií, parkovania, energetických úspor, emisií, pohybu a hybnosti obyvateľstva a podobne. K tomuto názoru sa prikláňa viacero analytikov. Podľa nich bude to jeden z najväčších biznisov. Samozrejme, obchod tam môže fungovať ako sprostredkovateľský článok, pretože smart cities znamená nielen inteligentný pohľad verejnej správy, ale aj inteligentné zariadenia každého občana v takejto aglomerácii.  Existujú aj iné inteligentné technológie, ako smart health, smart education, smart securities či smart transport. To všetko prinesie  prechod na kombináciu robotiky, umelej inteligencie, senzorických systémov, big data, modelovania reality a modelovania budúcnosti.

Všetky technologické zmeny, ktoré už v súčasnosti prebiehajú, smerujú k jedinej veci, že potreba práce sa radikálne zníži, a to v obchode, vo výrobe, v službách, vo väčšine činností. Podľa niektorých teórií približne 35 až 70 percent pracovných miest zmizne bez náhrady a 20 percent sa nahradí jednak miestami špecializovanými, vysokoplatenými, ale miestami aj pomocnými. To ale znamená, že veľká časť ľudí nebude potrebná v úlohe výrobcov. Tí budú mať veľké množstvo voľného času. Množstvo voľného času bude fundamentálnym bohatstvom budúcej spoločnosti.

Foto zdroj: www.trnava.sk

(ebu)