Jablonkové kumštovanie revitalizuje tradície

Jablonkové kumštovanie revitalizuje tradície

Obec Jablkonka a Centrum tradičnej kultúry v Myjave srdečne pozývajú všetkých nadšencov a prívržencov slovenských tradícií 7. októbra do Jablonky na podujatie Jablonkové kumštovanie.

Podujatie je zamerané na revitalizáciu tradície ovocinárstva a spracovania ovocia, čomu sa budú venovať nielen odborné prednášky, ale najmä názorné ukážky a praktické zručnosti miestnych i partnerských spolkov. Podujatie podporuje obnovu tradičných spôsobov spracovania jabĺk muštovaním, kvasením, destiláciou, varením, sušením, pečením.

Ovocinárstvo malo vo viacerých regiónoch Slovenska charakter doplnkového zamestnania a bolo významným zdrojom rodinných príjmov. Archeologické nálezy zvyškov ovocných jadier a aj názvy vznikajúcich osád, napríklad Jablonica, Hrušov, Višňové, Slivník dokladajú cieľavedomé pestovanie ovocia na našom území už v ranom stredoveku. Význam ovocných stromov na našom území dokladá aj to, že ovocie je prítomné na znakoch obecných pečatí viacerých lokalít.

Počas vojnových udalostí v 16. až 17. storočí ovocinárstvo veľmi upadlo, preto bola snaha zo strany panovníkov o jeho znovu oživenie. Podporiť ho mali aj nariadenia Márie Terézie a Jozefa II., ktoré zaviedli výučbu ovocinárstva na školách a rozširovanie osvety. Na Slovensku k tomu prispeli najmä kňazi a učitelia nielen osvetovou literatúrou, ale i vlastným príkladom. Patrili k nim predovšetkým Juraj Fándly, Anton Penzel, Ľudovít Orphanides, Matej Bazalica aj prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes.  

 

Foto  zdroj:http://www.womansday.com/relationships/sex-tips/advice/g1124/food-and-sex/

(iri)