Jazykové okienko – Aj jazyk sa vyvíja

Jazykové okienko – Aj jazyk sa vyvíja

Prenikanie cudzích slov do jazyka je nezastaviteľné. Filtrujeme ich asi len my svojím vlastným výberom a tým, že ich budeme alebo nebudeme používať.

Do výkladového slovníka slovenčiny sa zaraďujú frekventované prevzaté slová, ktoré zdomácneli a stali sa súčasťou slovnej zásoby slovenčiny. Nájdeme v ňom slová ako esemeska, empétrojka, hardvér, server, kivi, manažér, atašé atď.

Cudzie slovo sa musí frekventovane používať istý čas, musí prejsť zdomácňovacím procesom, ktorý môže byť pri každom novom slove mierne odlišný a môže trvať iný čas, až potom ho možno považovať  za súčasť slovnej zásoby.

Slová, ktoré sú frekventované, si jazykovedci všímajú. Predovšetkým usmerňujú používateľov, ako s týmito cudzími prvkami v jazyku zaobchádzať a ako ich majú používať. Dnes však akoby už neplatili dávne „zákony“. Nejaké slovo sa môže rozšíriť a stať známym v priebehu pár hodín, keď „preletí“ cez sociálne siete a dostane dostatok „lajkov“.

Aj spôsob fotografovania samého seba sa spopularizoval tak rýchlo, že pomenovanie tohto spôsobu snímania sa rozšíril bleskovou rýchlosťou. Používatelia, ktorým sa nepáčilo anglické slovo selfie, ktoré si už našlo miesto v našej slovnej zásobe, vytvorili domáci ekvivalent „svojka“, ktorý sa u časti používateľov ujal a na internete môžeme nájsť aj tento umelo vytvorený ekvivalent. Aj od názvu Google sa už utvárajú nové slová, napríklad googlovať, vygoogliť, ktoré sa zatiaľ používajú v neoficiálnej komunikácii, sú v procese zdomácňovania a budúcnosť ukáže, v akej podobe sa ustália.

Foto zdroj:http://e-svet.e15.cz/internet/internet-pouziva-uz-79-procent-cechu-mladi-by-bez-nej-ztratili-kontakty-1149236

(ebu)