Jazykové okienko: Diskusná relácia kontra talk show

Jazykové okienko: Diskusná relácia kontra talk show

Je celkom logické, že s používaním nových technológií prichádzajú do nášho verejného i súkromného prostredia aj nové slová. Možno aj Štúr, ktorý zakladal náš spisovný jazyk, by sa pridal k názorom, že niektorými cudzími výrazmi slovenčinu rozhodne smrteľne  neohrozujeme…

Aj v minulosti sme preberali viaceré slová  napríklad  z latinčiny. Slovo košeľa vyzerá ako pravé  slovenské slovo, ale je to kosula z latinčiny. Jazyk sa vyvíja a modernizuje. Musíme priznať, že niektoré poslovenčené anglické výrazy sú výstižnejšie a najmä kratšie. Aj preto sa rýchlo ujali.

Voľakedy sme si mohli vypočuť v rozhlase či vidieť na televíznej obrazovke zábavné programy, kabarety, diskusné relácie, polemiky, voľné tribúny, komentáre a názory, dialógy – dnes sa nám to všetko zmestilo do jediného slova: tolkšou. Teda lepšie povedané talk show, ak by sme chceli byť presní pri rešpektovaní pravopisu. Dnes sa týmto pomenovaním prikryje akýkoľvek a kohokoľvek program. Znie to nepochybne svetovejšie, tak prečo by sme mali spiatočnícky používať slovenský „preklad“?!

Vážení a milí, nie som proti používaniu tohto slova, ale prosím, píšme ho aspoň jednotne. Naporúdzi máme niekoľko možností: talk show, talkshow, tolkšou … aj keď korektné by bolo talk show, hoci nie každému sa to môže páčiť…  Len tak na zopakovanie – talk show je televízny či rozhlasový program, v ktorom moderátor s pozvanými hosťami diskutuje a rozhovor je doplnený hudobnými či inými kultúrnymi vystúpeniami prípadne projekciou krátkych audiovizuálnych strihových ukážok.

(ebu)