Jazykové okienko – Je náš materinský jazyk „in“?

Jazykové okienko – Je náš materinský jazyk „in“?

Pri čítaní denníkov som sa začala dumať nad tým, či vôbec má materinský jazyk miesto v médiách.

V jednom denníku som našla prílohu s názvom „biznis“, v ktorej marketingový direktor (obchodný riaditeľ) vysvetľuje trend (vývoj), v  ktorom sa outsoursuje (zadáva sa práca externým pracovníkom) vrátane celého PR (oddelenie pre vzťah s verejnosťou), čím  sa peniaze lepšie preinvestujú napríklad do franšízovania  (vybudovania pobočiek) či ďalšieho kreatívneho (tvorivého) know-how (vedieť ako). Taký je jednoducho moderný smer…

Čítajme ďalej! V Sýrii je realita (skutočnosť) taká, že opäť explodovala (vybuchla) bomba v škole. Autentickosť  filmových šotov (snímok) to potvrdzuje. Uvažuje sa, že po ďalšom avizovaní (upozornení) uvalí Západ embargo (zákaz) na tovar, čo bude mať jasné konzekvencie (následky). Mohli by sme pokračovať ďalej, ale bolo by to podobné.

No a čože?! Veď žijeme nielen v integrovanom (zjednotenom) kontinente, ale i v globalizujúcom sa svete. A tomu vraj musíme prispôsobiť aj materinský jazyk. Naozaj musíme?!…

Foto zdroj: wiedenski.pl/displayimage-15-4.html

(ebu)