Jazykové okienko: Kandidáti v bielom

Jazykové okienko: Kandidáti v bielom

Už sme v našom jazykovom okienku venovali pozornosť viacerým slovám súvisiacich s politikou či  voľbami. Dnes si posvietime na slovo kandidát. Samotné slovo má v Slovníku cudzích slov tri významy.

Popri význame „uchádzač o nejakú funkciu, o nejakú hodnosť“ sa tento výraz používa aj na označenie čakateľa na nejaký titul alebo na nejaké povolanie (kandidát na profesúru). A do tretice sa tak môže označovať aj vedecká hodnosť (napr. titul kandidát vied). Slovo kandidát sa v týchto významoch používa vplyvom taliančiny, prostredníctvom ktorej k nám prišlo z latinčiny, kde candidatus znamená doslova oblečený v bielom. V časoch antického Ríma predstupovali totiž uchádzači o funkciu v bielej tóge. Dodajme ešte, že je utvorené z prídavného mena candidus, teda biely, čistý.

Dnes už tento zvyk rozhodne neplatí a dnešní kandidáti si obliekajú skôr tmavé formálne obleky, kandidátky zase obvykle formálne kostýmy. Trvanie na doslovnom význame by však nebolo účelné aj preto, že kandidát nemusí byť nevyhnutne fyzická osoba, ale aj organizácia, spoločnosť a pod. A neraz slovo kandidát používame v rôznych spojeniach, často ironizujúcich. Neschopný uživiť rodinu bude kandidátom na sociálne dávky. Ako sa teraz kandidáti na odstrel asi cítia? Ženská podoba kandidátka môže mať dva významy. Popri označení ženy ašpirujúcej na funkciu, môže znamenať aj listinu so zoznamom kandidátov.

(ebu)