Jazykové okienko: Kde sa vzala kampaň?

Jazykové okienko: Kde sa vzala kampaň?

S každými blížiacimi sa napríklad prezidentskými voľbami, ale vlastne s akýmikoľvek voľbami vo všeobecnosti, ju tu máme vždy a opäť. Kde sa však vzala? Rodokmeň slova kampaň, dosť cudzorodého vo výraze a kedysi aj v obsahu, siaha k latinskému campus – „pole“. Vo francúzštine dostalo slovom campagne nový význam: pobyt, ba aj pohyb vojska.

V slovníku slovenčiny pri hesle kampaň nachádzame aj ďalší význam: agitácia. V niektorých vydaniach sa tento význam dostal na prvé miesto (s príkladmi použitia kampaň proti vojnovému štvaniu, za práva robotníkov) a aj dnes je to najčastejší význam: okrem dvojíc volebná, predvolebná, prezidentská, županská kampaň sa najčastejšie používajú spojenia reklamná, informačná, mediálna kampaň.

Ďalší význam ,,obdobie vypätého pracovného úsilia sa spájal často s repnou kampaňou, zberom a spracovaním cukrovky, je dnes už takmer zabudnutý. Zato v spojeniach vojenská, letecká kampaň sa vracia pod vplyvom angličtiny pôvodný význam „vojenské ťaženie“, v  60. rokoch označený ako zastaraný.

(ebu)