Jazykové okienko: Keď ošemetný môže byť aj mrkotný

Jazykové okienko: Keď ošemetný môže byť aj mrkotný

Autora vždy poteší spätná reakcia na uverejnený príspevok. A tak aj slovo ošemetný v titulku jedného jazykového okienka vyvolalo polemiku či je to vôbec spisovné slovo, alebo skôr čechizmus.

Slovenčina je vo vyjadrovaní veľmi rozmanitá a na mnohé, kedysi celkom bežne používané výrazy sme dnes pozabudli a čoraz viac do nášho prejavu pribúdajú slová najmä z angličtiny.

Tak teda výraz ošemetný môže mať viaceré synonymá: chúlostivý, nepríjemný , neúprimný, nemilý, obťažný (Hurban); spisovateľ F. Hečko mu priradil vo svojich dielach slovo mrkotný. Tieto a mnohé ďalšie uvádza  Synonymický slovník slovenčiny (2004) či Slovník slovenského jazyk (1968). Ďalšie zdroje sú na internete:

http://slovniky.juls.savba.sk/?w=o%C5%A1emetn%C3%BD&s=exact&c=T3ea&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8

(ebu)