Jazykové okienko – Keď skratky robia starosti

Pomerne často sa v novinových článkoch, ale aj oficiálnych dokumentoch stretávame s nesprávnym písaním skratiek a. s., s. r. o., spol. s r. o. skratkách a. s. (akciová spoločnosť), s. r. o., prípadne spol. s r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) medzi ich jednotlivými časťami je medzera.

Ak skratka stojí za názvom spoločnosti, oddeľujeme ju čiarkou. Čiarku píšeme za skratkou, ak za ňou nasleduje ďalšie slovo: Slovenská pošta, a. s., poskytuje moderné komunikačné, distribučné a platobné služby. Orange Slovensko, a. s., poskytuje mobilné telekomunikačné služby. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., vám pri čítaní kníh praje veľa príjemných chvíľ...

Ukazuje sa, že aj celkom jednoduché predložky mnohým robia problémy. V rozličných prejavoch veľmi často môžeme počuť alebo čítať vyjadrenia typu stalo sa to niekoľko rokov dozadu; zasadnutie sa konalo päť týždňov dozadu; bol som tam tri dni dozadu.

V slovenčine na vyjadrenie okolností predchádzania v čase máme predložku pred, preto nemusíme siahať za cudzím spôsobom vyjadrovania tejto okolnosti. V slovenčine je správne používať stalo sa to pred niekoľkými rokmi; zasadnutie sa konalo pred piatimi týždňami; bol som tam pred tromi dňami.

Foto zdroj:https://fici.sme.sk/c/20353144/zvladli-by-ste-diktat-zo-slovenciny-skuste-spravne-doplnit-tychto-14-viet.html

(ebu)