Jazykové okienko: Kedy či keď?!

Jazykové okienko: Kedy či keď?!

Tieto dve slovíčka dokážu zamotať hlavu nejednému pisateľovi. V tlači, ale aj v prejavoch moderátorov, reportážach by ste našli dosť príkladov.

Príslovkové opytovacie zámeno kedy si nemožno zamieňať s časovou spojkou keď.
Nesprávne, nenáležite sa kedy používa pri uvádzaní vzťažnej vety prívlastkovej s časovým významomBolo to v tú sobotu, kedy sme mali návštevu. Rád spomína na časy, kedy sme študovali. Nastal čas, kedy sa musíme rozhodnúť. Je to obdobie, kedy študenti odchádzajú domov.
Správne je však: Bolo to v tú sobotu, keď sme mali návštevu. Rád spomína na časy, keď sme študovali.  Nastal čas, keď sa musíme rozhodnúť. Je to obdobie, keď študenti odchádzajú domov. Spojka keď uvádza vetu prívlastkovú s časovým významom. Môže uvádzať aj nepravú časovú vetu s priraďovacím vzťahom: Zápas vyhrali hostia, keď ešte v polčase viedli domáci.
Ale: Neviem, kedy som to počul. Vieme, kedy sa vráti. Nepovedal, kedy príde. Zapamätaj si, kedy máš zajtra vstať. Nevie, kedy má prestať.

V týchto prípadoch kedy uvádza vzťažnú vetu predmetovú s časovým významom.

Foto zdroj: wiedenski.pl/displayimage-15-4.html

(ebu)