Jazykové okienko: Kto je to influencer?

Jazykové okienko: Kto je to influencer?

Angličtiny znalého čitateľa výraz influencer z hľadiska významu isto neprekvapí. Anglické slovo influencia znamená „vplyv“ či „ovplyvňovať“, koncovka -er je typická na označenie osoby.  Influencer je teda ten, kto niečo či niekoho ovplyvňuje, má na niečo či niekoho vplyv.

V súčasnosti sa toto pomenovanie spája väčšinou s ľuďmi, ktorí aktívne vystupujú na sociálnych sieťach a ich prostredníctvom sú schopní zaujať nezanedbateľné množstvo ďalších ľudí, ovplyvňovať ich názory a správanie, byť vzorom a inšpiráciou. Je teda celkom pochopiteľné, že sa ich aktivity stali veľmi rýchlo neoddeliteľnou súčasťou sveta reklamy a marketingu.

Aj napriek zaznamenaným pokusom prispôsobiť nové slovo pôvodným slovenským ekvivalentom (ovplyvňovač, ovplyvňovateľ) prišlo za krátky čas k rozšíreniu slovenskej slovnej zásoby o ďalší anglicizmus, ktorý má už aj svoju ženskú podobu: influencerka. Plurálová forma mužského rodu váha medzi anglickou podobou a podobou so slovenskou koncovkou: influencers vs. influenceri.

(ebu)