Jazykové okienko – Len nie po slovensky?!

Jazykové okienko – Len nie po slovensky?!

V posledných dňoch pri zaznamenávaní návštevy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa vo Francúzsku sa z obrazovky ozývali slovné spojenia za doprovodu vojenskej hudby;  hosť so svojím doprovodom; doprovodné vozidlo. Slová doprovod, doprevádzať, doprovodný sú však nespisovné. Spisovná slovenčina má na vyjadrenie významu niekoho, niečo sprevádzať podstatné meno sprievod, sloveso sprevádzať, prídavné meno sprievodný. Správne sú teda spojenia  za sprievodu vojenskej hudby; hosť so svojím sprievodom; sprievodné vozidlo; sprievodný.

Ani  často používane slovné spojenie mať za to nie je správne. Napríklad: máme za to, že tento pojem používame správne; mám za to, že to toto stretnutie dobre dopadne…Výraz mať za to je českého pôvodu a v slovenčine máme k nemu viacero spisovných ekvivalentov, ako byť presvedčený, predpokladať, nazdávať sa, myslieť si, domnievať sa, podľa môjho presvedčenia, podľa mňa, podľa môjho názoru a iné. Správne sú teda tieto vyjadrenia: myslíme si, že tento pojem používame správne; som presvedčený, že toto stretnutie dobre dopadne.

 

Foto zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_open_window_(6028681236).jpg

(ebu)