Jazykové okienko – List môžeme dostať nie „obdržať”

Jazykové okienko – List môžeme dostať nie „obdržať”

V niektorých ústnych, ale aj písomných jazykových prejavoch sa stretávame s vyjadreniami: účastníci seminára obdržali písomné materiály; obdržali sme všetky nevyhnutné informácie; pozvánku obdržali načas; obdržali sme sťažnosť na porušenie zákona.
Zdá sa, že nespisovné sloveso obdržať sa neochvejne drží predovšetkým v písomných dokumentoch z oblasti úradného styku a veľmi obľúbeným sa stalo aj na rozličných zasadnutiach, schôdzkach a poradách. Mnohí z nás ho neopodstatnene uprednostňujú namiesto spisovných výrazov: dostať prijať. Takže správne spojenia sú: účastníci seminára dostali písomné materiály; dostali sme všetky nevyhnutné informácie; pozvánku dostali načas, prijali sme sťažnosť na porušenie zákona.
Rovnako treba opraviť aj vetu z novinového článku, v ktorom sme sa dočítali, že za obdržané góly brankár nemôže, pretože mu nepomohli obrancovia. Keďže brankár góly neobdržal, ale ich dostal (inkasoval), veta mala správne znieť takto: za inkasované góly brankár nemôže, pretože mu nepomohli obrancovia.

Foto zdroj:https://myziar.sme.sk/c/7862425/obci-stacila-stara-postova-schranka-ma-pomoct-ludom.html

 (ebu)