Jazykové okienko – Nadraftuj to a potom čekni

Jazykové okienko – Nadraftuj to a potom čekni

Ak by vstúpili do súčasnej slovenskej kancelárie národní buditelia, prepukli by v srdcervúci plač. Jazyku kmeňa, ktorý ho obýva, by zrejme vôbec nerozumeli. Draft, zmanagovať, skrečnúť, nabriefovať… slová z angličtiny jednoducho u nás zdomácneli.

Niekedy ich prílišné používanie pôsobí až úsmevne,  pravda je, že sa v našom bežnom živote používajú už celkom prirodzene. Draft je pracovná verzia dokumentu a slovíčko check (overiť) sa udomácnilo zrejme pre svoju jednoduchosť. Ak dostanete pokyn čosi nabriefovať, tak už aj deti vedia, že sa majú oboznámiť s dôležitými informáciami potrebnými na určitý úkon. Aj slovo budget má svoj slovenský ekvivalent – rozpočet. A ak natrafíte v texte na výrazy pipeline alebo pajplajna, skúsenejší už vedia, že  sa hovorí  o časovom pláne nejakého procesu alebo očakávaných tržbách.  Keď sa vás šéf opýta na váš feeling, nevyplašte sa. To len chce poznať vaše pocity napríklad z klienta, dodávateľa, nového kolegu. A veta „Urobili sme super deal,“  je tiež celkom obyčajná –  znamená, že firma uzavrela výhodný obchod.

Foto zdroj: wiedenski.pl/displayimage-15-4.html

(ebu)