Jazykové okienko: Olympiáda precvičí aj slovenčinu

Jazykové okienko: Olympiáda precvičí aj slovenčinu

Olympijské hry sa začali, neuškodí dozvedieť sa niekoľko jazykových informácií o zemepisnom názve Kórea. Názov bol odvodený z pomenovania silného štátneho celku Korjo, ktorý od 10. do 14. storočia ovládal celý polostrov.

Východoázijská krajina, označovaná aj ako Čoson, čo sa zvyčajne prekladá ako zem rannej sviežosti, bola po druhej svetovej vojne rozdelená na severnú a južnú časť a v roku 1948 vznikli dva samostatné štáty: Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) a Kórejská republika. Frekventovanejšie je však používanie  Južná Kórea a Severná Kórea.

Pri sledovaní písomných jazykových prejavov, ale aj pri televíznej obrazovke či počúvaní rozhlasových relácií  sme si všimli, že skloňovanie geografického názvu Kórea je pre mnohých užívateľov slovenčiny problémom.  Môžeme to dokumentovať na viacerých príkladoch: Kvetinové torty z Kórey vyzerajú ako dokonalé umelecké diela. / Primátor privítal návštevu z Kórei. – Hlohovský odchádza do Kórey. / Výprava stolných tenistov odlieta na MS do Kórei. – Vlhová si vyskúšala olympijský svah v Kórei. / V Kórey zabíjal dážď. – Dve Kórey sa dohodli obnoviť stretnutia príbuzných rozdelených rodín.

O podstatných menách zakončených na -ea platí, že sa skloňujú podľa vzoru žena s tým rozdielom, že v datíve a lokáli jednotného čísla nemajú pádovú príponu -e, ako je to pri vzore žena (dať žene darček, hovoriť o žene), ale majú pádovú príponu mäkké -i. Náležité tvary v genitíve jednotného čísle majú príponu -y: (z/do) Kórey, teda správne je: torty z Kórey; odchádza do Kórey; v lokáli jednotného čísla majú príponu -i: (v/o/na) Kórei, preto je správne olympijský svah v Kórei; v nominatíve a akuzatíve množného čísla majú príponu -y: Kórey, takže správne je dve Kórey.

(ebu)