Jazykové okienko: Ošemetné privlastňovacie zámená

Jazykové okienko: Ošemetné privlastňovacie zámená

Koho je to kniha? Čia je to kniha? Ktorá z týchto otázok obsahuje jazykovú chybu?

Genitívom zámena kto sa pýtame na osobu: Koho si videl? Koho chceš pozvať? Koho nemáš rád? Koho obhajujete? Ale na vyjadrenie privlastňovania (na vyjadrenie otázky vzťahujúcej sa na vlastníka alebo pôvodcu) používame privlastňovacie zámená čí, čia, čie, ktoré nemajú rovnaký význam ako zámeno koho. Preto správne po slovensky sa pýtame: Čia je to kniha? Čí to bol nápad? Čí kabát? Čie dieťa? Čie záujmy obhajujete? S čou pomocou?
Ak máte pochybnosti, tak si spomeňte, že aj v slovenských ľudových piesňach sa spieva: Čie sú to húsky na tej vode… Čie je to dievčatko na tom vŕšku… Číže si, šuhajko, číže si… Čieže to ovečky hore grúňom idú… Čieže sú to kone vo dvore… Čia vina, materina…

(ebu)