Jazykové okienko: Prečo preberáme cudzie frázy bez rozmyslu?

Jazykové okienko: Prečo preberáme cudzie frázy bez rozmyslu?

Azda najbohatším zdrojom nových prvkov v našom jazyku je v globalizovanej súčasnosti vplyv angličtiny. Ten môže byť pozitívny, ale aj negatívny, a to najmä vtedy, keď je orientácia na angličtinu bezdôvodná a nekritická.

Ak mal pred rokmi román nejakú tému, ak sa rozhovor niečoho týkal, ak traktát o niečom pojednával, dnes to už veru neplatí: aj román, aj rozhovor, aj traktát „sú o niečom“. Veľmi sa mi páčilo vyjadrenie jednej Rómky z akejsi osady, ktorá na adresu svojej vlasti opovržlivo povedala: „Slovensko? To je o ničom!“. Áno, Angličan sa pýta „what is it about?“, ale pochybujem, že by tá žena bola ovplyvnená dokonalou znalosťou anglického jazyka. Sledujte však aj politikov. Stavím sa, že aj oni sa zmôžu iba na konštatovanie, že „čosi je o niečom“.

Pred revolúciou sa klamalo, podvádzalo, poskytovali sa mylné a nepresné informácie, nehovorila sa pravda, ale dnes sa už len „zavádza“. Tento slovesný tvar je – akože ináč – doslovným prekladom anglického výrazu mislead. Ale budete sa veľmi mýliť, ak si budete myslieť, že tí, ktorí ho bezducho opakujú, o tomto fakte čo i len tušia…

(ebu)