Jazykové okienko – Vada je poriadna chyba

Jazykové okienko – Vada je poriadna chyba

Keď sa pozornejšie započúvate do prejavov moderátorov, redaktorov, začítate do novinových článkov, celkom isto nájdete nespisovné slovo vada, vadný. A tak nám uši trhá spojenie … vadný výrobok môžete vrátiť, vadu sme objavili vo viacerých predmetoch… Pritom slovenčina má na výber pestrú paletu správnych slov: chyba, kaz, nedostatok, porucha a prídavné mená chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci. Rovnako sú v spisovnom jazyku neadekvátne ďalšie odvodené výrazy ako vadnosťzávada, závadnosť alebo závadný. V istých súvislostiach môžeme použiť aj výrazy znečistený alebo kontaminovaný. Namiesto nesprávnych výrazov rečová vada; vady materiálu; vadný výrobok; závadná voda; konštrukčné vady; byť bez vady; vada motora používame v spisovnom jazyku tieto výrazy: rečová chyba; chyby (nedostatky) materiálu; chybný (nevyhovujúci) výrobok; znečistená (kontaminovaná) voda; konštrukčné chyby; byť bez chybyporucha motora atď.

Foto zdroj:http://remont-tehniki.kh.ua/uslugi-santekhnika

(ebu)