Jazykové okienko: Volebná urna

Jazykové okienko: Volebná urna

Pesimisti vravia, že častejšie mávame všakovaké voľby než pekné počasie. V tejto súvislosti sa dnes pozrieme na slovné spojenia, ktoré tento volebný akt sprevádzajú.

V novinách nachádzame titulky Prvé lístky vhodili do urny v Bratislave, Pred urnami sa tvorili zástupy…

V starom Ríme slovo urna označovalo jednu z objemových jednotiek, podľa slovníka to bolo 12,8 litra. Podstatné meno urna sme podľa etymologického slovníka prevzali z latinského urna, ktoré súvisí s latinským urceus, teda džbán; základom asi bude indoeurópske *uer= krútiť, točiť. Významy používané v slovenčine zodpovedajú latinčine. Slovom urna sa označovala nádoba, džbán, hrniec, popolnica, ale aj bubon určený na losovanie najmä pri voľbách a veštení.

Pozrime sa ešte krátko na slovesá objavujúce sa v spojení s volebnou urnou. Na umiestnenie volebného lístku do urny sa používa dokonavé sloveso vhodiť i nedokonavé vhadzovať. V publicistických textoch k volebným urnám prichádzame, dostavujeme sa, vydávame sa, mierime, pristupujeme…

(ebu)