Jazykové okienko: Zabudli sme na predložku pre?

Jazykové okienko: Zabudli sme na predložku pre?

Pri sledovaní súčasnej jazykovej praxe sa citlivému pozorovateľovi zdá, akoby niektorí verejne vystupujúci používatelia spisovnej slovenčiny boli celkom zabudli, že v našom jazyku jestvuje príčinná predložka pre.

Túto základnú príčinnú predložku úplne vystriedala predložka kvôli, ktorá je svojím základným určením účelová alebo prospechová. Keď si uvedomíme, že význam účelu alebo prospechu je na opačnej strane príčinného vzťahu, vyznievajú niektoré verejné vyjadrenia priam bizarne. Z médií sme sa napríklad dozvedeli, že pätnásť ľudí dopravili do nemocnice kvôli otrave plynom. Z vyjadrenia je jasné, že otrava plynom bola dôvodom, pre ktorý do nemocnice dopravili pätnásť ľudí.

Preto by bolo bývalo logické, keby sa tento dôvod bol ako dôvod aj jazykovo primerané označil, povedzme takto: Pre otravu plynom do nemocnice dopravili pätnásť ľudí. Predložka kvôli by v uvedenom vyjadrení bola namieste vtedy, keby sa ňou vyjadril účel prepravy pätnástich ľudí, a to napríklad takto: Pätnásť ľudí dopravili do nemocnice kvôli doliečeniu. O účelovom význame konštrukcie kvôli doliečeniu svedčí aj rovnoznačné vyjadrenie pomocou predložky na, t. j. na doliečenie, ktoré je bežnejšie, alebo vedľajšia veta so spojkou aby: dopravili ich do nemocnice, aby sa doliečili. Nevhodnosť pôvodnej vety potvrdzuje najmä to, že spojeniu kvôli otrave plynom možno pripísať význam „aby sa otrávili plynom“ — a tak to pôvodca istotne nemyslel.

(ebu)