Jazykové okienko – Zaužívané, nie však správne

Jazykové okienko – Zaužívané, nie však správne

Slovo čiastka radi používame často a všade. V spisovnej slovenčine znamená  časť z celku (čiastka domu, čiastka roka, zriecť sa svojej čiastky). Nemali by sme ho však používať vo význame isté množstvo peňazí, zvyčajne vyjadrené číselne. V tomto význame používame slovo suma (zaplatiť požadovanú sumu, vyhrať veľkú sumu peňazí, sumu tritisíc korún mu vyplatili v hotovosti).

Často si prečítame v tlači, či počujeme z televíznej obrazovky a rozhlasu, že kohosi poverili vyšším postom. Aj taká bežná správička však je jazykovým problémom. Menovať alebo vymenovať? Teda ako? Na vyjadrenie významu poveriť funkciou máme v spisovnej slovenčine predponové sloveso vymenovať. Od tohto dokonavého slovesa odvodzujeme nedokonavú podobu vymenúvať a od nej prídavné meno vymenúvací. Toto prídavné meno sa najčastejšie uplatňuje v spojení s podstatným menom dekrét.

To znamená, že nesprávne vyjadrenia typu menoval ho za svojho nástupcu; menovali ho do vedúcej funkcie; menovali ho za profesora; menujem Vás za člena tejto komisie; odovzdali mu menovací dekrét; prevzal si menovací dekrét treba v ústnych a písomných prejavoch nahradiť správnymi  výrazmi: vymenoval ho za svojho nástupcu; vymenovali ho do vedúcej funkcie; vymenovali ho za profesora; vymenúvam Vás za člena tejto komisie; odovzdali mu vymenúvací dekrét; prevzal si vymenúvací dekrét.

 

Foto zdroj:http://www.propertinesia.com/bagaimana-mengoreksi-kesalahan-tulis-akta-jual-beli/

 (ebu)