Jazykové okienko – Zbytočné chyby

Jazykové okienko – Zbytočné chyby

Nielen v hovorenom prejave, ale často aj v novinových článkoch sa stretneme so spojením … Je treba rozmotať zložitú situáciu. Na väčšinu otázok nie je treba odpovedať. Myslím, že chlapci budú dobrí, ale je treba pracovať s nimi systematicky. Účtovať je treba primerane.

Príslovka treba má v uvedených príkladoch platnosť prítomného času. Tvar sponového slovesa byť – je  navyše, je zbytočný.

Správne sú spojenia: treba rozmotať situáciu; netreba odpovedať; treba pracovať systematicky; účtovať treba primerane.
Najmä v odborných textoch niekedy potrebujeme odkázať na stranu, kapitolu, prameň či na literatúru, kde sa o veci už písalo. V takom prípade pri odkazovaní vždy používame len slovko pozri (pozri na strane 3, pozri v 1. kapitole, pozri v Slovenskom biografickom slovníku, pozri v zákone, pozri tabuľku). Používanie slovka viď je v tejto súvislosti nesprávne, nenáležité.

Foto zdroj: wiedenski.pl/displayimage-15-4.html

(ebu)