Jazykové okienko: Županka a išpáni

Jazykové okienko: Županka a išpáni

Po nedávnych župných voľbách budeme mať v novodobej  histórii prvú ženu na čele kraja – žilinskú županku. Slovo je nepochybne zaujímavé aj z jazykového hľadiska.

Viaže sa s podstatným menom župa, ktorým označujeme buď vyšší územný celok. Slovo existovalo už v praslovenčine, ale jeho pôvod je neistý vzhľadom na rozdielne významy, v ktorých sa používalo: soľná jaskyňa, hrob, oblasť.  Popri možnom vzťahu k indoeurópskemu geupeh (jama, priehlbina) sa na spojitosť s významom správny celok ponúka skôr prebratie z východných jazykov, napríklad avarského zoapán či turkotatarského čupan (pomocník starostu).

V čase uhorskej monarchie sa vysokým župným úradníkom vravelo aj išpán. Pokiaľ ide o slovo županka, zatiaľ ho zachytáva iba Slovník slovenského jazyka zo 60. rokov  a to ako hovorové označenie županovej ženy. Županka je odvodená najbežnejšou prechyľovacou príponou – ka, takže nie je tu žiadny jazykový dôvod, prečo by sa slovo nemohlo používať na označenie ženy vykonávajúcej funkciu župana.

(ebu)