Juraj Jánošík – výročie narodenia a zrodenie legendy

Juraj Jánošík – výročie narodenia a zrodenie legendy

Juraj Jánošík, slovenský zbojník a legenda, inšpirujúca generácie básnikov a spisovateľov, štúrovcov nevynímajúc. Ba našiel si miesto i v diele českého prozaika Aloisa Jiráska. Nehovoriac o tom, že si ho „privlastňujú“ i naši severní susedia Poliaci, ako tatranského hrdinu. V týchto dňoch si pripomíname jeho 330. výročie narodenia.

Juraj Jánošík sa s určitosťou narodil v roku 1688. Presný deň narodenia síce nepoznáme, ale vieme, že 25. januára ho pokrstil kňaz Michal Smutko vo Varíne. Terchová, jeho rodisko, totiž nemala ani kostol, ani farnosť s matrikou. Detstvo prežil povyše Terchovej pod vrchom Pupov na laze „u Jánošov“. Keď mal Juraj asi devätnásť rokov, dostal sa do povstaleckého vojska Ferenca II. Rákócziho. Možno ho zlákal nový bohatší život kuruckého vojaka, možnosť poznávať nové kraje i sloboda bez poddanských povinností.

Už v roku 1709, po porážke pri Trenčíne, utiekol od vojska domov do Terchovej. Chytili ho však cisárski vojaci a bol pridelený k strážnemu oddielu na zámku v Bytči, kde byli väznení zajatci. Tam sa zoznámil a neskôr aj pravdepodobne pomohol k úteku Tomášovi Uhorčíkovi, zbojníckemu kapitánovi z horných Kysúc, s ktorým sa stali priateľmi. Jánošík neslúžil dlho v cisárskom vojsku, rodičia ho zo služby vykúpili. Uhorčík neskôr navštívil Jánošíka v Terchovej a naviedol ho na zboj. Prvý zboj Juraja Jánošíka bol na Morave, odkiaľ si s Uhorčíkovou družinou priniesol plátno na košele.

Jánošíkova zbojnícka „kariéra“ trvala pomerne krátko, od jesene roku 1711 do zimy 1713. V zime sa zbojníci skrývali v osadách či na lazoch, a tak sa jeho hlavná činnosť sa odohrávala v roku 1712. Pôsobil na pomerne veľkej ploche – zbíjal v Trenčianskej, Nitrianskej, Turčianskej, Liptovskej, Oravskej, Malohontskej stolici a v Sliezsku. Jánošík sa na súde nepriznal ku všetkým zbojníckym činom, a niektoré boli mu nespravodlivo prisúdené. Isté je, že nikdy nikoho nezabil, nemal krv na rukách.

Jánošíka zlapali počas februárovej noci v roku 1713 v Klenovci. Bolo na to treba asi 30 drábov. Spolu s ním chytili aj Tomáša Uhorčíka, ktorého poznali v Klenovci ako Martina Mravca. Uväznili ich v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši. Súdne pojednávanie sa začalo 16. marca 1713 v Liptovskom Mikuláši. Jánošík bol mučený a nakoniec odsúdený k trestu smrti. 17. marca 1713 ho popravili zavesením na hák.

Postava Juraja Jánošíka, zbojníckeho kapitána, ktorý bohatým bral a chudobným dával, sa do ľudovej slovesnosti dostala veľmi skoro, prakticky už koncom 18. storočia. Na piedestál ho vyniesli štúrovci, či už to bol Janko Kráľ alebo Ján Botto. Jánošíkovi sú venované stovky literárnych a výtvarných diel a desiatka filmov. Nezabudnuteľne je vpísaný do slovenských dejín.

(bre)

Foto zdroj: http://www.jacekptak.nazwa.pl/stare.foto/janosik/20.jpg