Katalin Tara o Slovanoch – 4. časť – záver

Katalin Tara o Slovanoch – 4. časť – záver

Hlavné metódy boja proti Slovanom sú dve. Prvá je vnútorný rozklad slovanských krajín a následné drancovanie – viď napr. Ukrajina a druhá, je rozoštvanie  slovanských národov medzi sebou, za účelom vzájomnej likvidácie. Táto druhá časť hybridnej vojny západu so Slovanmi  je super-účinná a aj napriek tomu ,že je zdĺhavá, je nesmierne západom podporovaná. Americké a nemecké tanky prúdiace z Ameriky a Nemecka do niektorých slovanských krajín Európy, ktoré sú  natoľko zmanipulované, že nevidia realitu, sú toho nevyvrátiteľným svedectvom.

Kto by váhal nad pravdivosťou mojich riadkov, položte si otázku: “Koho by prvorado zničil, doslova vyhladil konflikt západu s Ruskom, o ktorý sa dnes západ tak vehementne snaží?”

Odpoveď je jasná ako letný deň. Predsa Slovanov z východného bloku EÚ! Odporúčam tiež sledovať, ako začína napr. v Bielorusku “hustnúť” atmosféra a stupňovať sa proti-ruská nálada. Jedovatá propaganda a západná podpora bratovražednej vojny Slovanov začala teda tráviť aj ďalšiu slovanskú krajinu.

“Na programe dneška” je teda nepochybne likvidácia Slovanov a nám nezostáva veľa času, pretože proces rozkladu národa Slovanov je v polčase.

Preto veľmi kvitujem slová moderátora Slobodného vysielača Borisa Koróniho, ktorý sa odhodlal bojovať s pešiakmi západu na Slovensku (redaktormi RTVS ako Michal Havran a spol) a nakoniec vyslovil presvedčenie, že Slovensku nezostáva veľa času! Ako jeden z mála na Slovensku totiž pochopil, že treťo-sektorové organizácie na Slovensku sú dlhodobo infiltrovaní agenti západu, určení na našu likvidáciu, ktorá dávno prebieha. Hlavne preto som mu tento článok venovala.

Tiež za to, že vyslovil verejne principiálne rovnaké slová (v relácii Infovojna, dňa 22. 2. 2017), ktoré ja tvrdím už celé desaťročie. Vyjadril sa, že nemá zmysel bojovať s ľuďmi ako je Michal Havran a spol! Je to strata času, pretože to sú iba západom kreovaní pešiaci a v skutočnosti nič neznamenajú! Slovensko musí bojovať s ľuďmi, ktorí sa tvária pro-slovensky, ale v skutočnosti národ Slovanov zámerne ničia, pretože sú reálne pri moci.

Je to svätá pravda! Ľudia ako Havran, či pešiaci z RTVS, nie sú viac, ako hlúpi niemandi a sú nám v čase, kedy hlavný prúd stráca oporu v spoločnosti, iba podsúvaní, aby sme s nimi bojovali. Reálnym problémom sú však politici zastávajúci hodnoty západu a manažment zahraničím podporovaného tretieho sektora, ktorý vojnu proti princípom Slovanizmu vedú zákulisne.

Začnime sa preto pýtať, kto sú v skutočnosti ľudia ako Andrej Kiska, komu slúži naozaj a prečo háji záujmy tretieho sektoru podporovaného zahraničím, keď dnes už každý normálny človek na Slovensku vie, že sú to organizácie na podporu vojny.

Začnime rozmýšľať, kto sú napríklad ľudia ako Václav Mika a koho podporuje, alebo prečo sa človeka ako Mika dnes bojí aj samotný Róbert Fico? Ľudí s podporou západu je však na Slovensku veľa. Je teda o čom rozmýšľať.

Je posledná možnosť si vybrať. Buď s týmito ľuďmi začneme reálne v spoločnosti bojovať, alebo ich budeme podceňovať a necháme Slovensko rozvracať ďalej a o chvíľu budeme bojovať sami so sebou…

Foto zdroj:http://www.beagleproject.org/sk/results/?a_id=877911

Katalin Tara