Každé narodené dieťa je darom

Každé narodené dieťa je darom

Demografické výhľady na budúce roky nie sú optimistické. Už dnes je zrejmé, že Slovensko starne a detí sa nerodí toľko, koľko by sme uvítali. Každé novorodeniatko je doslova darom nielen pre rodičov, ale pre celú spoločnosť. A hoci to znie možno príliš stroho – aj pre ekonomiku.

Preto si zaslúžia našu pozornosť ľudia, ktorí pomáhajú v tejto oblasti. Lebo neraz sa ženy pre zlú ekonomickú situáciu svojej rodiny rozhodujú o interrupcii.  Potrat však rozhodne  nie je jediným východiskom. Existujú organizácie, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi. Upozorňuje na to občianske združenie Fórum života, ktoré sa gravidným ženám a matkám s deťmi v núdzi snaží pomáhať projektom Zachráňme životy.

Združenie prostredníctvom spomínaného programu pomáha už desať rokov. „Podarilo sa nám zachrániť život 128 detí,” povedala Mária Demeterová, koordinátorka projektu. Program núka ženám a ich deťom finančnú i materiálnu pomoc.  Do projektu prispievajú menší aj väčší darcovia, doteraz sa vyzbieralo vyše 305 000 eur, podarilo sa takto poskytnúť pomoc 141 ženám v niektorej z 34 spolupracujúcich organizácií.

Tie ženám a matkám v kríze poskytujú pomoc cez ubytovanie, stravovanie či balík sociálnych, zdravotných a poradenských služieb. Pracovníci projektu spolu doposiaľ riešili 2 140 prípadov žien uchádzajúcich sa o určitý druh pomoci súvisiaci s ich ťažkou situáciou. Zaradenie príjemcov finančnej pomoci do systému navrhujú poskytovatelia pomoci a služieb, ale aj gynekológovia, pediatri, iní lekári či sociálni pracovníci. O pomoc môžu požiadať aj priamo ženy. Príjemcovia pomoci majú svoje osobné číslo a anonymné meno, pod ktorým sa prezentujú.

Projekt si v týchto dňoch pripomína desiate  výročie. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je občianske združenie Fórum života, ktoré je tiež garantom transparentnosti a efektívnosti fungovania systému. Dôležitým aspektom projektu je, že príjemkyniam pomoci sa poskytuje 100 percent z vyzbieraných peňazí. Náklady na riadenie a správu projektu hradí Fórum života z iných zdrojov. Darcovia si môžu skontrolovať, ktorému životnému príbehu ženy a dieťaťa sa ich peniaze dostali a aké konkrétne potreby sa nimi naplnili.

(ebu)

Foto zdroj: archív autorky pre  NN