Kedy máme čakať ďalšiu krízu?

Kedy máme čakať ďalšiu krízu?

Na Slovensku od začiatku roka počúvame len samé dobré správy. Slovenská ekonomika vraj bude rásť v tomto roku tempom 3,3 percenta. V ďalších rokoch by mal hospodársky rast ďalej zrýchľovať. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú pripravili ekonómovia na ministerstve financií. Kým očakávania na tento rok oproti predchádzajúcej prognóze mierne znížili, budúci rok by mal byť naopak o niečo lepší. V tomto roku by tak slovenská ekonomika mala dosiahnuť rovnaký rast hrubého domáceho produktu (HDP) ako vlani.

Počúvame príliš veľa dobrých správ

Slovenskú ekonomiku potiahne domáci aj zahraničný dopyt. Rastúce investície potiahne verejný sektor, automobilový priemysel a výstavba bratislavského obchvatu, teda ciest D4/R7. V nasledujúcich rokoch by sa mala pod rast ekonomiky podpísať najmä nová výroba v automobilkách. Ekonómovia z rezortu financií sú dokonca presvedčení, že v rokoch 2018 a 2019 ekonomika vďaka novým produkčným kapacitám zrýchli na 4, či dokonca na 4,4 percenta. A to najmä vďaka novej automobilke Jaguar Land Rover a už spomínanej D4/R7.

Spustenie novej výrobky v automobilkách taktiež zrýchli export, ktorého rast by sa mal v oboch rokoch vyšplhať nad sedem percent. Tiež sa očakáva zrýchlenie spotreby domácností. Pozitívne by sa mala vyvíjať aj situácia na trhu práce. Zamestnanosť by mala v tomto roku vzrásť o 1,8 percenta a pribudnúť by malo 42 tisíc nových pracovných miest. Miera nezamestnanosti tak klesne pod 8,4 percenta a v ďalších rokoch by mala klesať ďalej. Kto však bude pracovať, to nám ekonómovia nepovedali, keďže už dnes majú firmy problém nájsť nových zamestnancov. A to vlastne všetky relevantné investície smerujú do regiónov s najnižšou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Podľa nepotvrdených informácií niektoré firmy sa už začali zaujímať o vietnamských pracovníkov.

Vďaka situácii na trhu práce a rastu ekonomiky by sa takisto mali zvyšovať aj mzdy, a to vo všetkých sektoroch s výnimkou trhových služieb. Priemerná nominálna mzda v hospodárstve podľa prognóz vzrastie v tomto roku o 3,5 % a mala by dosiahnuť úroveň 942 eur. Reálne mzdy majú tento rok dosiahnuť rast na úrovni 2,4 %.

Sedemročný cyklus spomína aj Biblia

Toľko teda pozitívne správy. Ekonomiky rastú, ale stále sa nad nami vznáša hrozba ďalšej ekonomickej krízy. Je táto hrozba reálna alebo ide iba o zbytočné strašenie? Pomôžme si trochu ekonomickou teóriou.

Ekonomický cyklus je pre trhové ekonomiky absolútne prirodzený jav. Vzájomné striedanie jeho fáz je možné sledovať od nepamäti a najstarší dochovaný záznam sa nachádza v Biblii pri zmienke o siedmich dobrých a siedmich zlých rokoch v Egypte. Pravidelné striedanie sa fáz možno zadefinovať ako ekonomický cyklus. Ekonomický cyklus sa skladá z dvoch základných fáz, a to z fázy expanzie (nárast ekonomickej aktivity) a z fázy recesie (pokles ekonomickej aktivity).

Súčasťou ekonomického cyklu je aj vrchol, ktorý zákonite nasleduje po expanzii. V tejto fáze ekonomického cyklu sa zvykne hovoriť o prehrievaní ekonomiky, pre ktorú je typické: reálny HDP sa zväčša nachádza za potenciálnym HDP (to je HDP dosiahnutý pri prirodzenej miere nezamestnanosti), je nízka miera nezamestnanosti a v takejto ekonomike začína robiť problémy vysoká inflácia (inflačná špirála sa začne roztáčať, ak je reálny produkt za produktom potenciálnym). Po konjunktúre nasleduje už spomínaná fáza recesie, s ktorou je úzko späté znižovanie zamestnanosti a znižovanie tlaku na infláciu.

Keď neberieme do úvahy tzv. Kondratievove cykly, ktoré sa objavujú každých 50-60 rokov, máme tu cykly zapríčinené zmenou úrokových sadzieb a zmenou dopytu po investíciách, ktoré sú kratšieho charakteru a ich dĺžka sa pohybuje medzi siedmimi a jedenástimi rokmi. A tu je problém, na ktorí upozorňujú niektorí ľudia, nielen ekonómovia.

Teória sa totiž potvrdzuje v praxi, pretože zhruba sedemročný časový úsek dnes môžeme poľahky sledovať – kríza bola v USA v roku 2001 a tá posledná, ktorá zasiahla aj nás, sa datuje do rokov 2008 a 2009. Netreba byť ani zdatný v matematike, aby sme si vedeli vypočítať, že ďalšia kríza so sedemročným cyklom tu už mala byť. Je teda zrejme iba otázkou času, kedy ju pocítime a aký bude mať dopad na našu ekonomiku.

Foto zdroj: https://byznys.ihned.cz/c1-63553770-francouzska-automobilka-psa-peugeot-citroen-loni-vyrazne-snizila-ztratu

(bre)