Kežmarský hrad pokračuje v rekonštrukcii

Kežmarský hrad pokračuje v rekonštrukcii

V druhej etape sa stavbári zamerajú na vonkajšiu stranu hradných múrov a objektov. Rozsah prác bude veľmi podobný ako z vnútornej strany, teda chemická injektáž a nové sanačné omietky. Celkové náklady na prvú etapu obnovy hradu sú približne 1,3 milióna eur, odhadované náklady na druhú etapu 430-tisíc eur. Celú rekonštrukciu Kežmarského hradu financuje Prešovský samosprávny kraj, ako vlastník objektu, s výnimkou dotácie vo výške 250-tisíc eur, ktoré poskytla vláda. Prioritou prvej etapy bola reštaurácia a rekonštrukcia havarijného stavu štítu hradnej kaplnky, v ktorej sa často konajú svadobné obrady či koncerty. Poslednou veľkou generálnou rekonštrukciou prešiel hrad ešte v rokoch 1962 až 85.

Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. V roku 1528 ich vystriedala rodina Lasky, v roku 1571 Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok.

V súčasnosti hrad znovu víta svojich návštevníkov. Prvé expozície boli otvorené v roku 1931, momentálne sú sprístupnené historické expozície dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, expozícia MUDr. Vojtecha Alexandra – zakladateľa röntgenológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok múzea, vzťah Kežmarčanov k  Vysokým Tatrám, Rodina Thököly či Židovská komunita v Kežmarku. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

Foto zdroj: http://slovakia.travel/

(iri)