Kľúčové európske agentúry odídu z Británie

Kľúčové európske agentúry odídu z Británie

Európska komisia (EK) uviedla, že Veľká Británia nebude mať žiadny vplyv na to, kde budú kľúčové agentúry EÚ zaoberajúce sa zdravotníctvom a bankovníctvom  po odchode Spojeného kráľovstva z Únie sídliť.

Britský minister pre Brexit David Davis vyjadril nádej, že niektoré z týchto agentúr by mohli zostať vo Veľkej Británii. Európska komisia však podobné úvahy odmietla. Pôvodne sa očakávalo sa, že Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo zostanú v Londýne.

“Rozhodnutie o premiestnení agentúry pre lieky a orgánu pre bankovníctvo je v kompetencii 27 členských štátov Európskej únie. Nie je súčasťou rokovaní o Brexite, ale skôr následok Brexitu,” povedal v rozhovore pre denník Financial Times predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

“Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu a v tomto ohľade nie je v jeho kompetencii hovoriť, kde tieto agentúry majú byť umiestnené. V súvislostí s rokovaniami bude povinnosťou Veľkej Británie uľahčiť prevod týchto agentúr,” dodal Juncker.

Premiestnenie týchto inštitúcii by mohlo mať vplyv na pracovné miesta a hospodárstvo. Zatiaľ čo agentúra pre lieky zamestnáva 159 zamestnancov, Európsky orgán pre bankovníctvo zamestnáva každý rok viac ako 30 000 vedcov a delegátov.

V navrhovanej smernici Európskej únie o Brexite sa uvádza, že “zatiaľ čo budúce umiestnenie sídla agentúr a ich zariadení sídliacich v Spojenom kráľovstve je záležitosťou 27 členských štátov, mali by sa nájsť opatrenia na uľahčenie ich prevodu.”

Európska agentúra pre lieky (EMA) vykonáva v Európskej únii funkciu regulačného úradu, ktorý dozerá na bezpečnosť liekov. Agentúra taktiež zodpovedá za posúdenie žiadosti o uvedenie lieku na európsky trh.

Aj keď zámer previesť liekovú agentúru na svoje územie vyjadrilo viacero krajín, šancu má aj Slovensko. To totiž spolu s Bulharsko, Cyprom, Chorvátskom a Rumunskom patrí k pätici krajín, ktoré dosiaľ nijakú európsku agentúru na svojom území nemajú.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič pre TASR vo februári v tejto súvislosti uviedol, že Bratislava spĺňa predpoklady, aby bola novým sídlom jednej z  agentúr.

Foto zdroj:http://www.euractiv.com/authors/maros-sefcovic/

(tom)