Kontrola zistila zlý stav slovenských mostov

Kontrola zistila zlý stav slovenských mostov

Ku koncu roka 2016 bolo na cestách II. a III. triedy 5439 mostov, z ktorých v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave bolo až 592 mostov, pričom 82 z nich do tejto kategórie pribudlo v období rokov 2013 až 2016. Zhoršovanie stavu vyplýva z dlhodobo zanedbanej údržby mostov a nedostatku finančných prostriedkov na ich údržbu a opravy. Prispievajú k tomu aj odkladané rekonštrukcie mostných objektov za hranicou životnosti.

Vyplynulo to zo štúdie, ktorú vypracoval Najvyšší kontrolný úrad SR. Kontrolórov zaujímalo, či sú verejné prostriedky na výstavbu, opravu a údržbu mostov vynakladané efektívne a či je ich dostatok. Štúdia ukázala, že v období rokov 2013 až 2016 neprišlo k zlepšeniu stavu mostov na cestách II. a III. triedy. Práve naopak, vzrástol počet mostov v zlom a veľmi zlom stave.

Mnohé stavby boli totiž postavené v období krátko po druhej svetovej vojne a v súčasnosti sa blížia k hranici svojej technickej životnosti. Za ostatných 25 rokov bolo pritom na cestách II. a III. triedy postavených len približne 100 mostov, čo predstavuje dve percentá z ich súčasného celkového počtu. Vek takmer tretiny mostov (1733 mostov) presahuje 65 rokov, uvádza evidencia Slovenskej správy ciest.

Zároveň sú dnes tieto cestné stavby výrazne preťažované nákladnou dopravou. Podľa zistení kontrolórov NKÚ SR sa zaťaženie týchto ciest vrátane mostov ešte zvýšilo po zavedení mýtneho systému na cestách I. triedy v roku 2014, keď ich začal obchádzať veľký počet vozidiel využitím ciest II. a III. triedy. Pri vozidlách nad 12 ton ide o takmer dvojnásobný nárast.

Zo zistení kontrolórov vyplýva, že pri súčasnom nastavení systému financovania výstavby, opravy a údržby mostných objektov nemožno zastaviť zhoršovanie ich prevádzkového stavu. NKÚ SR ďalej konštatoval, že ani samotný rozpočet verejnej správy na rok 2018 nevytvára predpoklady na zlepšenie vývoja v súvislosti s mostnými konštrukciami na cestách II. a III. triedy.

Práve negatívny trend zhoršovania stavu mostov a nedostatočné financovanie opráv si do budúcna vyžiada vyššie finančné investície. Zároveň vyvstáva riziko zhoršenia kvality dopravnej dostupnosti, čo sa negatívne premietne do každodenného života ľudí vo viacerých regiónoch. Je to jedno z rizík s negatívnym dosahom na kvalitu života obyvateľov.

(bre)

Foto zdroj: http://www.regionalnedejiny.sk/wp-content/uploads/photo-gallery/Pova%C5%BEsk%C3%A1%20Bystrica/49.JPG