Konzumná spoločnosť plytvá vlastnými silami

Nedávny prieskum ukázal, že v európskych košoch s odpadom skončí každoročne až 89 miliónov ton potravín. Európsky parlament to chce zmeniť. V rámci balíka štyroch smerníc o odpadovom hospodárstve schválil cieľ znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu medzi rokmi 2014 a 2030. Európski poslanci presadzujú prísnejšiu politiku ohľadom potravinového odpadu.  Kampaň pripomína, že 89 miliónov ton potravinového odpadu deväťkrát prevyšuje množstvo jedla, ktoré by potrebovali chudobní Európania. Tých je 55 miliónov.

Potraviny ako smeti – tak málo si jedlo vážime.  Dôkazom toho je 1,3 miliardy ton potravín, ktoré sa ročne vyhodia na celom svete. Predstavuje to jednu tretinu všetkých vyrobených potravín. A pritom každý deň zomrie na svete približne 21 000 ľudí od hladu a každý siedmy človek na svete hladuje. Ak by sme všetky vyhodené potraviny rozdali chudobným ľuďom, každému z nich by sa ušlo približne 1,2 tony potravín ročne.

V roku 2050 nás bude deväť miliárd, a ak nechceme trpieť hladom, musíme vyprodukovať o 60 percent potravín viac ako dnes. To znamená vyše dvakrát toľko polí, dvakrát toľko lúk, dvakrát toľko sadov, maštalí, zvierat, výbehov či dvakrát toľko potravinárskych závodov. Najväčší podiel na plytvaní potravinami má rozhodne domácnosť – je to až 42 percent.  Nasleduje výroba s 39 percentami, stravovanie so 14 percentami a obchod s 5 percentami.  Alarmujúce je, že odborníci predpovedajú ešte horšie čísla – v roku 2020 sa má plytvanie potravín v EÚ zvýšiť o 40 percent.

V obchodoch je všetko nastavené tak, aby ste mali pocit hojnosti. V preplnených regáloch však výrobky pomaly starnú. Najviac sa vyhadzuje ovocie a zelenina, pekárenské výrobky a hotové jedlá. Nie všetok odpad sa dá použiť inak, a tak končí na skládke. Ako teda konzumovať a nevyhadzovať? Podľa prieskumu Európskej komisie až 18 % Európanov nerozumie rozdielu medzi označeniami „dátum spotreby“ (DS) a „dátum minimálnej trvanlivosti“ (DMT), ktoré sú uvedené na obale potravín.

Na Slovensku zákazníci v dôsledku negatívnej komunikácie tejto problematiky vyhadzujú aj také potraviny, ktoré sú vyhovujúce. Patria sem napríklad také skupiny potravín ako ryža, káva, mak, soľ, cukor, čokoláda a podobne. Dotovaná poľnohospodárska výroba a konkurencia medzi producentmi potravín spôsobila, že ceny potravinárskych produktov a jedla sú v celej Európe relatívne nízke. Nejedna rodina v porovnaní s minulosťou vyčleňuje zo svojho rozpočtu menej peňazí, aby zasýtila žalúdky svojich členov. Aktuálna situácia však ukazuje, že ani konzumný relatívny blahobyt nedokáže zabrániť výpadkom na trhu pri takých tovaroch, ako sú vajcia a maslo. A to sa blížia Vianoce…

Foto zdroj: focus.food_market.com

(ebu)