Kostol svätého Juraja po rokoch opäť slúži veriacim

Jeden z najstarších slovenských kostolíkov z desiateho storočia, predrománsky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom v okrese Zlaté Moravce, po siedmich rokoch reštaurovania opäť slúži veriacim. Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča robil podrobný výskum a reštaurátorské práce v interiéri kostola, ako aj v časti emporovej prístavby z polovice 13. storočia.

Podľa Krajského pamiatkového úradu v Nitre sa reštaurátori v interiéri kostola zamerali na čistenie depozitov, odstránenie nevhodných omietkových vrstiev, tmelov, premalieb a sekundárnych zámuroviek okien a kazateľnice zo 60. rokov minulého storočia. Pôsobili rušivo, prekrývali originál malieb a omietok interiéru.

V časti emporovej prístavby reštaurovali a obnovili monochromatickú renesančnú omietkovú vrstvu s prezentáciou fragmentov výtvarnej výzdoby s rastlinnými ornamentmi. Priestor svätyne s fragmentmi maliarskej výzdoby a priestor lode s najucelenejšie zachovaným Mariánskym cyklom na severnej a južnej stene čaká tmelenie a príprava podkladu na záverečnú povrchovú úpravu.

Kostol sv. Juraja je jedinečnou umelecko-historickou a stavebnou pamiatkou na Slovensku. Ani jedna zo starších architektúr sa nezachovala tak autenticky, ako práve tento kostol, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2009 na kostolíku slávnostne odhalili tabuľu, ktorá potvrdzuje, že sa stal trvalou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN