Krásy historického parku v Trebišove

Krásy historického parku v Trebišove

Mesto Trebišov sa zapojí do tohoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva komentovanou prehliadkou historického parku a v ňom nachádzajúcich sa pamätihodnosti mesta Trebišov. Kultúrno-spoločenské a poznávacie podujatie, ktoré je určené pre žiakov, obyvateľov mesta i širokú verejnosť, sa uskutoční v utorok 26. septembra 2017 v areáli mestského parku.

V rámci podujatia Spoznaj krásy historického parku v Trebišove sa návštevníci prostredníctvom prezentovaných historických faktov dozvedia zaujímavé poznatky o mestskom parku a ďalších významných pamiatkach, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Historický mestský park v Trebišove je jedným z najvýznamnejších dokumentov spoločenskej a kultúrnej atmosféry minulých storočí. Počiatky parkových úprav siahajú do poslednej tretiny 18. storočia a súvisia s výstavbou trebišovského kaštieľa. V areáli historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú aj ďalšie kultúrne pamiatky: v strede nížinný vodný hrad Parič, základy stredovekého kostola Sv. Ducha, rímskokatolícky kostol Návštevy Panny Márie, gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky, pavlínsky kláštor, kaštieľ s hospodárskymi budovami, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, súsošie Immaculaty a archeologické nálezy z praveku a stredoveku.

Park v ostatných dvoch storočiach priestorovo izoloval a chránil historicky hodnotné objekty a časti mesta pred živelnou zástavbou a vytvoril hodnotné životné prostredie v strede mesta so vzácnym stromovým porastom. Patrí medzi najrozsiahlejšie a najcennejšie parky v strednej Európe.

Trebišovčania ho často nazývajú andrássyovský – je to bývalý grófsky park. Rozprestiera sa na ploche 62 hektárov s dvadsiatimi druhmi ihličnanov, štyridsiatimi druhmi listnatých stromov a dvadsiatimi druhmi krovín.

Foto zdroj:http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/mestsky-park

(iri)